การทำตาสองชั้นและการตกแต่งหนังตาบน

 

โปรโมชั่่น เทคนิคการทำบนร่วมกับการตกแต่งหนังตา

 

คลิ๊กที่นี่

 "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ภาพก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

การแก้ไขชั้นตาไม่เท่ากัน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"การแก้ไขชั้นตาไม่เท่ากัน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"การแก้ไขชั้นตาไม่เท่ากัน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"การแก้ไขชั้นตาไม่เท่ากัน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการทำตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพการทำตาสองชั้นและการแก้ไขจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

 

ภาพการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ภาพการทำตาและตกแต่งหนังตา"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพการทำตาและตกแต่งหนังตา"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ภาพก่อนและหลังการทำตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการทำตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ภาพก่อนและหลังการทำตกแต่งหนังตา

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
 ปัญหาหนังตาบนตกนั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและเกิดขึ้นในทุกๆคนเมื่อมีอายุมากขึ้น บางรายเป็นน้อย บางรายเป็นมากจนเห็นชัด หนังตาที่ตกลง อาจจะทำให้รู้สึกรำคาญ หนักๆหนังตา ต้องคอยเปิดตาให้กว้าง  บางคนอาจจะมีการเลิกคิ้วขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพื่อช่วยเปิดตาร่วมด้วย หรือถ้าเป็นมากอาจจะรบกวนการมองเห็นบางส่วนไป บางรายก็มีปัญหาเรื่องความสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณหางตา หนังตาที่ตกลงจะทำให้ดูมีบุคลิกเหมือนคนเหนื่อยล้า เหมือนคนง่วงนอนหรือบางทีดูเครียด ซึ่งนอกจากไม่สวยงามแล้วก็ทำให้ดูมีบุคลิกภาพไม่ตรงกับตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้น ปัจจุบันยังไม่มีครีม เลเซอร์หรือยาใดๆที่แก้ปัญหาหนังตาตกอย่างได้ผล
รูปภาพเหล่านี้ได้รับอนุญาตจากคนไข้แล้วครับ 
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

 ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นภาพการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"การทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"การทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"การทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการแก้ไขหนังตาตก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการแก้ไขหนังตาตก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการแก้ไขหนังตาตก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังแก้ไขถุงใต้ตา,ตกแต่งหนังตา"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขถุงใต้ตา,ตกแต่งหนังตา"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขถุงใต้ตา,ตกแต่งหนังตา"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังตกแต่งหนังตาบนและแก้ไขถุงใต้ตา,ดึงหน้า"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังตกแต่งหนังตาบนและแก้ไขถุงใต้ตา,ดึงหน้า"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังตกแต่งหนังตาบนและแก้ไขถุงใต้ตา,ดึงหน้า"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"


ก่อนและหลังทำตาสองชั้น 1 เดือน
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังตกแต่งหนังตาบน,แก้ไขถุงใต้ตา 1 เดือน

ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"


ก่อนและหลังตกแต่งหนังตาบนและแก้ไขถุงใต้ตา"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังตกแต่งหนังตา 1เดือน

ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน


ก่อนและหลังทำตาสองชั้น 1 เดือน
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการแก้ไขหนังตาบนหย่อน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"การผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขหนังตาที่ตกให้ดูดีขึ้น ส่วนการทำผ่าตัดทำตาสองชั้นคือการผ่าตัดเพื่อสร้างชั้นตาอีกชั้นหนึ่ง เช่นคนไข้มีลักษณะตาชั้นเดียวต้องการทำให้ดูมีสองชั้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนและการผ่าตัดทำตาสองชั้น
-วิธีการผ่าตัด
ขึ้นอยู่กับเทคนิคและแนวคิดของแพทย์แต่ละคน โดยทั่วไปมี2เทคนิคหลักๆคือแบบเย็บข้างในกับแผลข้างนอก ส่วนเรื่องแผลยาวสั้นแค่ไหน ชอบชั้นใหญหรือเล็กแค่ไหน หรือทำตาสองชั้นแบบเกาหลี คนไข้มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจและควรบอกความต้องการของตนให้แพทย์ได้รับทราบให้มากที่สุดเพื่อแพทย์จะได้เลือกวิธีการผ่าตัดให้เหมาะสมกับท่าน
ระยะเวลาในการผ่าตัด
โดยรวมประมาณ 45 นาที
ความเจ็บปวดและการบวมช้ำ

จะเจ็บเฉพาะตำแหน่งที่ฉีดยาชาบริเวณหนังตาประมาณ1-2นาทีเพื่อที่คนไข้จะได้ไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัด ส่วนการบวมช้ำมักจะมีตามปกติไม่มากนักโดยจะเป็นมากที่สุดใน1-3วันแรกหลังผ่าตัดหลังจากนั้นจะค่อยๆยุบลงจนเป็นปกติภายใน2-4สัปดาห์  ถ้าคนไข้สามารถนอนพักได้ประมาณ2วันและประคบรอบดวงตาตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะช่วยลดบวมได้ดีขึ้น ภายใน1สัปดาห์มักจะยุบบวมลงมาก สามารถตัดไหมได้ แผลจะหายสนิทประมาณ2-3สัปดาห์
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ปัญหาที่อันตรายส่วนใหญ่เกิดจากการแพ้ยาชาแต่พบได้น้อยมาก ส่วนปัญหาอื่นๆเช่น ภาวะเลือดออกในตา พบได้น้อยมากเช่นกัน ปัญหาหลับตาไม่สนิท แผลอักเสบ ก็อาจเกิดขึ้นได้แต่ก็พบน้อย อย่างไรก็ดีถ้ามีการประเมินที่ก่อนผ่าตัดที่ดีและเลือกวิธีการผ่าตัดเหมาะสม ผ่าตัดในสถานที่ที่สะอาดใช้เทคนิคปลอดเชื้อ กระทำโดยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญมีเทคนิคการผ่าตัดที่ถูกต้อง มีการติดตามการรักษาและสามารถแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัยสูงและมีประโยชน์มาก
รูปก่อนทำผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนและทำตาสองชั้นเทียบกับหลังทำ 4 สัปดาห์

ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"


รูปก่อนตกแต่งแก้ไขหนังตาตกและหลังทำผ่าตัด 1สัปดาห์

ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"


ก่อนและหลังทำตาสองชั้น 3 สัปดาห์

ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้น"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการทำตาสองชั้นและตกแต่งหนังตาบน"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"


หมอต่อพงศ์ พลจันทร์  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
ทำตาสองชั้น ตกแต่งหนังตาบน แก้ไขหนังตาตก อย่างประณีตปลอดภัย สวยขึ้นและดูเป็นธรรมชาติ ให้เหมาะกับหน้าคนเอเชีย 

ดูราคาค่ารักษา คลิ๊กที่นี่

ติดต่อต่อพงศ์คลินิก 081-6678481,02-6937755

 

สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ติดตามfacebook ต่อพงศ์คลินิก

 

 

 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries