ความรู้เกี่ยวกับการเสริมจมูก

โปรโมชั่นเสริมจมูก

 

ทุกรุ่นในราคาไม่แพงคลิ๊กที่นี่

จมูกเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงกลางของใบหน้า จึงมีความโดดเด่นพอสมควร ถ้าจมูกสวยก็จะช่วยให้หน้าดูสวยงามขึ้น แต่จมูกที่ดูสวยนั้น ควรจะมีความสวยงามที่ได้สัดส่วนในตัวของมันเองรวมถึงใบหน้าและรูปร่างของคนๆนั้น   เช่นจุดเริ่มต้นของสันจมูกควรสูงได้ระดับ ไม่ต่ำจนเกินไปหรือดูสูงจนเป็นโหนกซึ่งผิดธรรมชาติ สันจมูกหรือดั้งจมูกควรจะมีความเรียบเนียนไม่ดูหักหรือคด ส่วนรูปร่างของสันจมูกจะดูตรง,โค้งหรือแอ่นนั้นขึ้นกันลักษณะโครงหน้าของคนไข้เป็นหลัก ปลายจมูกก็ควรมีความกลมกลึงไม่ดูใหญ่หรึอเล็กเกินไปไม่มีดูทู่ๆหรือแหลมมากไป   ปีกจมูกโค้งสวยรับกับปลายจมูกไม่กว้างหรือใหญ่จนดูขัดตา จริงๆแล้วความสวยงามและความได้สัดส่วนระหว่างปีกจมูกกับปลายจมูกนั้นมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในคนไทยซึ่งปีกจมูกมักจะบานส่วนฝรั่งปีกจมูกเล็กอยู่แล้ว
รูปภาพเหล่านี้เป็นผลงานของนพ.ต่อพงศ์ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรูปแล้วครับ

รีวิวการเสริมจมูก

ก่อนและหลังเสริมจมูก หมอต่อพงศ์ คลินิก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ก่อนและหลังเสริมจมูก หมอต่อพงศ์ คลินิก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ก่อนและหลังเสริมจมูก หมอต่อพงศ์ คลินิก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ภาพก่อนและหลังการเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ก่อนและหลังแก้ไขจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ก่อนและหลังแก้ไขจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"ก่อนและหลังแก้ไขจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ภาพก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูกและตกแต่งปลายจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูกและตกแต่งปลายจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูกและตกแต่งปลายจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูกและตกแต่งปลายจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ภาพหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

 ภาพก่อนเสริมจมูกภาพหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

การเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"การเสริมจมูก
"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ภาพก่อนและหลังการเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"


ก่อนและหลังเสริมจมูกและตกแต่งปลายจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูกและตัดปีกจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูกและตัดปีกจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

จมูกที่สวยงามของคนแต่ละเชื้อชาติจะไม่เหมือนกันนักเพราะความแตกต่างของโครงสร้างใบหน้าและร่างกายที่ต่างกัน 
ทัศนคติและความรู้สึกของคนไข้เองก็มีความสำคัญมาก บางคนอาจจะชอบแบบหนึ่งใน ขณะที่บางคนอาจชอบอีกอย่าง
จะเห็นได้ว่าการเสริมจมูกนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่จะทำการเสริมจมูกควรมีเวลาพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอย่างละเอียดถึงความต้องการของตนถึงเรื่อง วัสดุที่ใช้ เทคนิควิธีการผ่าตัดเสริมจมูก การดูแลตนเอง ก่อนและหลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ความคงทน และการเปลี่ยนแปลงภายหลังที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไขถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น เพราะแพทย์แต่ละคนถึงเสริมจมูกเหมือนกัน  ผลอาจจะต่างกัน เพราะต่างกันในแนวคิด รายละเอียดเหล่านี้ เพื่อผลการทำผ่าตัดที่ดีและความพึงพอใจทั้งคนไข้และแพทย์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเสริมจมูก
-ควรจะเสริมจมูกหรือเสริมดั้งให้โด่งแค่ไหน ใหญ่แค่ไหน
การจะเสริมจมูกหรือเสริมดั้งให้สวยนั้น ควรจะทำให้สวยเหมาะกับหน้าคนๆนั้นเป็นสำคัญ
 ซึ่งควรจะได้รับการประเมินร่วมกันทั้งจากแพทย์และตัวคนไข้เอง บางคนอาจจะเสริมมากหน่อย ขณะที่บางคนอาจจะเสริมซักเล็กน้อยก็พอ บางรายไม่จำเป็นต้องเสริมจมูกแต่อาจจะต้องแก้ไขบางจุด เช่น ความไม่เท่ากัน ปีกจมูกบาน ปลายจมูกไม่สวย เป็นต้น
-วัสดุที่ใช้เสริมจมูก
อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ราย แต่ส่วนใหญ่ที่นิยมมากที่สุดคือ ซิลิโคนแท่ง เนื่องจากสามารถควบคุมรูปร่างได้ดี ไม่ต้องมีแผลที่อื่นเพิ่ม ไม่มีการยุบสลายหรือถูกดูดซึมไป ซึ่งซิลิโคนก็มีหลายชนิด หลายคุณภาพควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ วัสดุอื่นเช่นกระดูกอ่อน,พังผืด,ไขมัน ที่เป็นของคนไข้เองก็สามารถนำมาใช้ได้ซึ่งก็มีข้อดีคือ มีความเป็นธรรมชาติ ไม่มีปัญหาเรื่องการแพ้
-การเสริมจมูกแบบใช้ซิลิโคนกับแบบใช้ไขมันตัวเองแบบไหนดีกว่ากัน
เปรียบเทียบกันยากเพราะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน การใช้ซิลิโคนแท่ง มีข้อดีคือ ควบคุมรูปร่างทรงจมูกได้ดี ว่าต้องการโด่งมากน้อยแค่ไหน  บริเวนปลายจมูกเป็นอย่างไร แต่มีข้อด้อยคือ ถ้าทำออกมาไม่ดี อาจดูไม่เป็นธรรมชาตินัก อาจมีปัญหาเรื่องผิวหนังบางดูใสๆ โดยเฉพาะตรงปลาย ทำให้เสี่ยงต่อการทะลุได้ ซึ่งอาจจะเกิดหลังทำจมูกตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงนานหลายปี
ส่วนการใช้ไขมันตนเองมีข้อดีคือ มักจะดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีปัญหาเรื่องทะลุ แต่ข้อด้อยคือ ไขมันที่ใส่จะถูกดูดซึมไปบางส่วน โดยเฉพาะตรงปลายจมูก ส่วนจะเหลือแค่ไหนขึ้นกับปัจจัยอื่นๆหลายอย่าง แต่ก็เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการใส่ซิลิโคนเข้าไป 
-ซิลิโคนที่ใช้เสริมจมูกมีกี่ประเภท
ไม่ได้มีการจัดแบ่งประเภทแบบนั้น แต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ กรรมวิธีการผลิตให้มีความแข็งความนิ่มต่างกัน
-การเสริมจมูกโดยการฉีด
ไม่แนะนำเนื่องจากปัจจุบันยังมีวิธีการอื่นในการเสริมจมูกที่ดีเช่น ซิลิโคนคุณภาพสูง กระดูกอ่อน เนื้อเยื่อไขมันของตัวคนไข้เอง ส่วนสารที่นำมาฉีดนั้นอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นองค์ประกอบของผิวหนัง เช่น กลุ่มhyalulonic acid,collagen ซึ่งสารพวกนี้จะถูกดูดซึมจนหมดในระยะเวลาหนึ่ง เฉลี่ยประมาณ 6เดือน และไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการแพ้เกิดขึ้นซึ่งจะแก้ไขลำบาก จริงๆแล้วสารเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนำมาใช้เสริมจมูก
-ระยะเวลาในการเสริมจมูกแต่ละครั้ง
แตกต่างกันขึ้นกับวิธีการ เทคนิคของแพทย์แต่ละท่านและตัวคนไข้เองว่าต้องแก้ไขจุดไหน มากน้อยแค่ไหน แต่โดยทั่วไปจะไม่นานนัก ประมาณ 1-2 ชัวโมง
-ตำแหน่งแผลผ่าตัด
ส่วนใหญ่เป็นแผลในรูจมูกมองไม่เห็นจากภายนอก แต่ในบางกรณีเช่น จมูกสั้นหรือต้องแต่งปลายจมูก อาจมีแผลที่ติ่งจมูกซึ่งก็เป็นจุดซ่อนแผลและแผลเป็นหายได้ดี
-ความเจ็บปวดและการบวมช้ำ
จะเจ็บซักเฉพาะตอนฉีดยาชาบริเวณจมูกประมาณ1-2นาที เพื่อที่คนไข้จะได้ไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัดและมักจะมีการบวมช้ำตามปกติไม่มากนักโดยเป็นมากที่สุดใน1-2วันแรกหลังผ่าตัดหลังจากนั้นจะค่อยๆยุบจนหมดภายใน2-3สัปดาห์ ถ้าคนไข้สามารถประคบรอบจมูกตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะช่วยลดบวมได้ดีขึ้น
-ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ปัญหาที่อันตรายส่วนใหญ่เกิดจากการแพ้ยาชาแต่พบได้น้อยมาก ส่วนปัญหาอื่นๆเช่นการทะลุ การเอียง การติดเชื้อ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็พบน้อย อย่างไรก็ดีถ้า มีการประเมินที่ก่อนผ่าตัดที่ดี เลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม ผ่าตัดในสถานที่สะอาดใช้เทคนิคปลอดเชื้อ ทำโดยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญมีเทคนิคการผ่าตัดที่ถูกต้อง มีการติดตามการรักษาและสามารถแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัยสูง
-เสริมจมูกแล้วต้องทำใหม่อีกครั้งหรือไม่ เมื่อไร
จุดประสงค์ของการเสริมจมูกคือทำแล้วสวยขึ้นได้ผลดี
-ข้อควรระวังเมื่อเสริมจมูกไปแล้วมีอะไรบ้าง
ในช่วงแรกหลังทำประมาณ 3 สัปดาห์ ควรระวังเรื่องการกระทบกระแทก หลังจากนั้นดูแลเหมือนปกติ
-เมื่อมีอายุมากจมูกที่เสริมไปจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือไม่
จมูกเป็นอวัยวะที่เปลี่ยนเปลงน้อยถ้าเทียบกับอวัยวะส่วนอื่นบนใบหน้า เช่น คิ้ว หนังตา ผิวหนังใบหน้า เนื่องจากผิวหนังที่จมูกยึดแน่นกับตัวโครงจมูก ถ้าเสริมจมูกให้มีความพอดีแต่เรกมักจะไม่มีปัญหาอะไร ยกเว้นโด่งไปตึงไปแต่แรกนานไปจะเห็นผิวหนังบางขึ้น มีโอกาสทะลุได้
ภาพก่อนเสริมจมูกและหลังเสริมจมูก 3 สัปดาห์

 ก่อนและหลังเสริมจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"


ก่อนและหลังแก้ไขจมูกที่จะทะลุ

ก่อนและหลังแก้ไขจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขจมูก"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ที่ clinic มีซิลิโคนให้เลือกหลายแบบที่เหมาะสมกับแต่ละคนในราคาที่ย่อมเยาทุกๆรุ่นนะ ครับ
   และคนไข้จะได้เห็นรูปร่างซิลิโคนที่หมอปรับแต่งแล้วเพื่อเช็คความละเอียดและความเรียบร้อยของชิ้นงานก่อนจะใส่ทุกครั้ง

หมอต่อพงศ์ พลจันทร์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
เสริมจมูก ให้สวยขึ้นรับกับใบหน้าและดูเป็นธรรมชาติ ด้วยเทคนิคที่ดี ใช้ซิลิโคนคุณภาพสูง ปลอดภัย 

ดูราคาค่าผ่าตัด คลิ๊กที่นี่

 

ติดต่อต่อพงศ์คลินิก 081-6678481,02-6937755

สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 ติดตาม facebook ต่อพงศ์คลินิก

TRANSLATE

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries